Trávíte léto v přírodě, ať už v Česku nebo kdekoli jinde? Zpestřete si výlet do lesa či dovolenou na chatě zábavnými hrami. Překvapte vaše děti, pobavte je, motivujte je k pobytu venku. Vytvořili jsme pro vás seznam aktivit, které vám s tím pomůžou. Inspirujte se a připravte dětem nezapomenutelné prázdniny!

 

Aktivity můžete vykonávat nezávisle od sebe, kdykoli nálada nebo motivace dětí klesá. Je jich ale také dostatek na to, abyste z nich vytvořili a zorganizovali celé lesní hry jako na dětském letním táboře. Připravili jsme pro vás dva články se spoustou materiálu z praxe školitelky outdoorových tréninků. U každé hry kromě jejího popisu najdete také cíl a význam dané hry/aktivity.

 

Nejprve si ale shrneme několik zásad, než se do lesních her vrhnete.

Vytvořte si scénář, mějte hru naplánovanou – je to zlaté pravidlo všech kurzů a školení v přírodě. Mějte v záloze více aktivit, buďte přizpůsobiví. Zvolte přiměřený počet a náročnost úkolů k věku a zájmům dítěte. Vycházejte z toho, co vaše dítě obecně zajímá. Jsou to hlavně logické úkoly, hádanky, kvízy, sledování přírody, skákání či jiné fyzické aktivity?

 

Variabilita úkolů je základem zejména u větších skupin o více dětech, které je třeba zapojit. V lesní hře by neměly chybět smyslové, fyzické, znalostní úkoly a také ty, které podporují komunikaci, důvěru, spolupráci. Dbejte na to, aby byly zastoupeny všechny typy úkolů a aby byly pro děti zábavné. Podle tohoto klíče jsme přistupovali také k tvorbě tohoto seznamu aktivit.

 

 

Některé aktivity děti zaujmou více, jiné méně. Pokud hra nesklidí úspěch hned, neznamená to, že je špatná. Možná jste ji jen nevhodně načasovali, neodhadli náladu dětí nebo neodpovídala jejich momentálním potřebám. Nezoufejte, buďte kreativní a tvořiví.

 

Úkoly si přizpůsobujte, zvyšujte či snižujte jejich náročnost podle potřeb skupiny. Vnímejte situaci a nastavení, jaké u vás momentálně vládne. Aby vás nic nezaskočilo, vytvořte si s naší pomocí repertoár aktivit, kterými dětem pobyt v přírodě ozvláštníte a pobavíte je.

 

Určitě vám doporučujeme aktivně využívat různé outdoorové hračky a pomůcky. Spoustu jich najdete také v naší nabídce, třeba dalekohled, kompas, lupu, pinzetu. Spojte tyto věci s poznáváním lesa, se sledováním přírody, s aktivitami, které pro děti na jednotlivých stanovištích připravíte. Děti se tak naučí zacházet s pomůckami, které se v přírodě hodí každému.

 

A ještě jedna rada – využívejte sílu knih. Podpořte zájem o přírodu knížkami. Najdete v nich spoustu inspirace na další úkoly, ale můžou se také stát součástí jednotlivých aktivit. Náš výběr knih k tématu lesa najdete na konci článku.

 

 

Fyzické aktivity

Toto je kategorie, pro kterou je prostředí lesa jako stvořené. Nepotřebujete si nic nosit s sebou. Všechno, co v lese přirozeně najdete, je možné využít pro různé fyzické hry a aktivity. Šišky, větve, potůček, pařezy, stromy, kamínky, posedy, lavičky… Vzpomeňte si na vaše dětství a hry, jaké jste vymýšleli. Najdete v nich spoustu inspirace, která se bude hodit. Využijte všechny klasiky jako hod šiškami, kamínky, klacíky, skákání přes potok či do dálky, závod v pytli, balancování s předměty, závody, přetahování, zdolávání překážek, lezení a další a další nenáročné aktivity. Chcete-li něco sofistikovanějšího, spojeného třeba s potřebou spolupráce a taktiky, čtěte dále.

 

Závod raků

Pomůcky, prostředí: žádné, rovinaté

Popis: Jsou to klasické závody netradičním způsobem. Hráči závodí na čtyřech, ale jsou otočeni zády k zemi a dívají se nahoru na oblohu. Pohybují se hlavou vpřed. Můžeme také zkusit variaci s nohama napřed.

 

Býčí srdce

Pomůcky a prostředí: balonky, kolík, hůl, šátek na oči, rovná plocha, louka

Popis: V této hře se její hráči promění v toreadory, kteří mají zasáhnout býčí srdce. Postup hry si ale můžete změnit. Vyznačíme startovací čáru a 10 až 15 metrů od ní umístíme balónek. Hráč si prostor prohlédne, potom mu zavážeme oči, případně ho i zatočíme a vykročí k balonku. Cílem je na jeden nebo dva pokusy zasadit úder a balonek prasknout.

 

Bezruká štafeta

Pomůcky a prostředí: předměty na štafetu (pomeranč, míček, vejce), podložka, kde budou předměty umístěny, volné prostranství

Popis: Stanovíme si krátkou trasu, po které mají hráči přemístit jeden předmět ze stolu/podložky až k dalšímu hráči. Je to vlastně klasická štafeta, ale bez použití rukou. Úloha vyžaduje značnou dávku vynalézavosti a šikovnosti.

 

 

Molekuly

Pomůcky a prostředí: žádné, volné prostranství

Popis: Hra je ideální pro větší skupiny, ale byla u dětí tak oblíbená, že vás o ní nemůžeme ochudit. Možná se vám někdy bude hodit, ocitnete-li se ve větší společnosti. Na začátku popovídejte dětem o hmotě, která je tvořena menšími částečkami – molekulami. Každá molekula je tvořena atomy, kterými budou jednotliví hráči. Jednotliví hráči se pohybují v prostoru, v určité vzdálenosti od sebe. Vedoucí hry zvolá konkrétní číslo, třeba „tři“. To je pokyn, aby se co nejrychleji vytvořily molekuly o třech atomech. Každý se snaží najít další volné hráče, v tomto případě dva, se kterými vytvoří molekulu se třemi atomy. Ti, kteří nejsou v žádné molekule, vypadávají. Ve hře pokračujeme s dalšími čísly. „Molekulám“ můžeme dát také nějaký úkol – například udělat ve skupině dřep, poskočit atd.

 

Smyslové aktivity

Zrak je sice nejpoužívanějším smyslem, ale máme také další, velmi důležité smysly, které jsou často upozaděné. Příroda poskytuje spoustu možností, jak je podpořit a rozvíjet. Vnímejme ji také pomocí sluchu či hmatu.

 

 

Hmatový průzkum

Pomůcky, prostředí: Krabice, různé druhy přírodních materiálů, papír, kdekoli

Popis: Hra je zaměřena na rozvoj hmatu. Hmat je smysl, který nám dává spoustu informací a dokáže převzít roli zraku a o to jde také v tomto úkolu. Do krabice uděláme díry na ruce. Vložíme do ní různé předměty z lesa: šišky, kaštany, žaludy, kůru, parohy, kus kůže, mech – cokoli, co se nachází v lese. Děti tak na předměty nevidí. Po té, co strčí do krabice ruku, mají hmatem zjistit, o jaký předmět jde. Své zkoumání si můžou zaznamenat a následně ověřit. Můžeme z toho udělat také soutěž.

 

Hlasy přírody

Pomůcky, prostředí: papír a tužka pro každého hráče, mimo silnici, hluku města

Popis: Role zaměřená na pozornost a vnímání sluchem. Zaposlouchejme se s dětmi do zvuků přírody, do zpěvu ptáků, šumění listí, bzukotu včel či do zurčení potoka. To a ještě mnohem více lze v lese rozeznat pouhým sluchem. Můžeme si jen popovídat o tom, co děti slyší, zaměřit na jejich pozornost a takto trénovat sluch nebo dát starším dětem papír a pero a později si porovnat, co jednotliví hráči slyšeli. Nevšedním zážitkem může být poslouchání lesa ve večerních hodinách nebo dokonce ve tmě.

 

Knížky

Podpořte zájem o les knihami. Najdete v nich spoustu inspirace pro vymýšlení úkolů a spoustu nových informací, ať už se budou týkat zvířátek nebo rostlinek.

 

Hezkou knížkou, ve které se děti hodně dozví o lese je kniha Podívej se pod obrázek: Les. Menším dětičkám pořiďte knihu Rok v lese, při které se do lesa a jeho zvířátek určitě zamilují. Pro mladší děti existuje také skvělý aktivity sešit - Moje první kniha o lesních zvířátkách nebo zvuková kniha V lese - Velká kniha zvuků.

 

 

Autorka článku: Gabriela Palai