Menu
Your Cart

Prohlášení Cookies

Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 2024-01-28

Aktualizováno dne: 2024-01-28


Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují zásady společnosti kiWision, s.r.o. týkající se shromažďování a používání informací, které shromažďujeme při přístupu na stránky www.babyknihy.cz (dále jen "služba"). Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují vaše práva na ochranu osobních údajů a způsob ochrany osobních údajů podle zákonů o ochraně osobních údajů.


Používáním naší Služby vyjadřujete souhlas se shromažďováním a používáním vašich informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte se shromažďováním a používáním vašich informací, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, nepřistupujte k naší Službě ani ji nepoužívejte. Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny pomocí generátoru zásad ochrany osobních údajů CookieScript.


Společnost kiWision, s.r.o. je oprávněna tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. K tomu může dojít i bez předchozího upozornění.


Společnost kiWision, s.r.o. zveřejní upravené Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách www.babyknihy.cz.


Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Informace, které shromažďujeme

Při používání naší služby budete vyzváni, abyste nám poskytli osobní údaje, které slouží ke kontaktování nebo identifikaci vaší osoby. www.babyknihy.cz shromažďuje následující informace:

 • Údaje o používání


Údaje o používání zahrnují následující údaje:


 • adresu internetového protokolu (IP) počítačů, které přistupují k webu.
 • požadavky na webové stránky
 • Odkazující webové stránky
 • Prohlížeč použitý k přístupu na stránky
 • čas a datum přístupu


Jak shromažďujeme informace

www.babyknihy.cz od vás shromažďuje a přijímá informace následujícím způsobem:


 • Když vyplníte registrační formulář nebo jinak odešlete své osobní údaje.
 • Když komunikujete s naší službou.

Vaše informace budou uchovávány po dobu až 90 dnů poté, co již nebudou potřebné k poskytování služeb. Vaše údaje mohou být uchovávány po delší dobu za účelem podávání zpráv nebo vedení záznamů v souladu s platnými zákony. Informace, které vás osobně neidentifikují, mohou být uchovávány po neomezenou dobu.


Jak používáme vaše informace

www.babyknihy.cz může vaše informace používat k následujícím účelům:

 • Poskytování a údržbu naší služby a sledování používání naší služby.
 • Pro další účely. kiWision, s.r.o. bude v odůvodněných případech používat vaše informace k analýze dat, aby zjistila trendy používání nebo určila účinnost našich marketingových kampaní. Vaše údaje použijeme k vyhodnocení a zlepšení naší Služby, produktů, služeb a marketingových aktivit.
 • Pro plnění smlouvy. Vaše osobní údaje budou pomáhat při vývoji, realizaci a dodržování kupní smlouvy na produkty nebo služby, které jste si zakoupili prostřednictvím naší Služby.
 • Marketingové a propagační iniciativy. kiWision, s.r.o. bude používat nespecifické údaje, které od vás získá, za účelem zlepšení našich marketingových aktivit.
 • Cílená reklama. Vaše osobní údaje budou použity ke zlepšení reklamních aktivit, které odpovídají vašim specifickým zájmům.


Jak sdílíme vaše údaje

Společnost kiWision, s.r.o. bude sdílet vaše údaje, pokud to bude možné, v následujících situacích:

 • S vaším souhlasem. kiWision, s.r.o. bude sdílet vaše údaje za jakýmkoli účelem s vaším výslovným souhlasem.


Sdílení s třetí stranou

Každá třetí strana, které vaše údaje poskytujeme, musí zveřejnit účel, pro který hodlá vaše údaje použít. Vaše informace musí uchovávat pouze po dobu, která byla sdělena při žádosti o tyto informace nebo při jejich přijímání. Poskytovatel služeb třetí strany nesmí vaše osobní údaje dále shromažďovat, prodávat ani používat jinak, než jak je to nezbytné k naplnění stanoveného účelu.


Vaše údaje mohou být předány třetí straně z těchto důvodů:


 • Analytické informace. Vaše údaje mohou být sdíleny s online analytickými nástroji za účelem sledování a analýzy návštěvnosti webových stránek.
 • Marketingové iniciativy. Vaše údaje budou použity pro generování a zasílání newsletterů, e-mailové marketingové aktivity, reklamy a další.
 • Zlepšení cílených reklamních kampaní. kiWision, s.r.o. spolupracuje s poskytovateli služeb třetích stran za účelem zlepšení cílených reklamních kampaní.

Pokud se rozhodnete poskytnout takové informace během registrace nebo jiným způsobem, dáváte společnosti kiWision, s.r.o. svolení tyto informace používat, sdílet a ukládat způsobem, který je v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.


Vaše informace mohou být zveřejněny z dalších důvodů, včetně:

 • Dodržování platných zákonů, předpisů nebo soudních příkazů.
 • Reakce na tvrzení, že vaše používání našich služeb porušuje práva třetích stran.
 • Vymáhání smluv, které jste s námi uzavřeli, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů.


Soubory cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače ukládají navštívené webové stránky. Webové stránky používají soubory cookie, aby uživatelům pomohly s efektivní navigací a prováděním určitých funkcí. Soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek, je povoleno nastavit bez vašeho souhlasu. Všechny ostatní soubory cookie musí být před jejich nastavením v prohlížeči schváleny.

 • Přísně nezbytné soubory cookie. Přísně nezbytné soubory cookie umožňují základní funkce webových stránek, jako je přihlášení uživatele a správa účtu. Bez nezbytně nutných souborů cookie nelze webové stránky řádně používat.
 • Výkonnostní soubory cookie. Výkonnostní soubory cookie se používají ke zjištění, jak návštěvníci používají webové stránky, např. analytické soubory cookie. Tyto soubory cookie nelze použít k přímé identifikaci určitého návštěvníka.
 • Cílové soubory cookie. Cílové soubory cookie se používají k identifikaci návštěvníků mezi různými webovými stránkami, např. obsahovými partnery, bannerovými sítěmi. Tyto soubory cookie mohou společnosti používat k vytvoření profilu zájmů návštěvníků nebo k zobrazování relevantních reklam na jiných webových stránkách.
 • Funkční soubory cookie. Funkční soubory cookie se používají k zapamatování informací o návštěvníkovi webových stránek, např. jazyka, časového pásma, rozšířeného obsahu.
 • Neklasifikované soubory cookie. Neklasifikované soubory cookie jsou soubory cookie, které nepatří do žádné jiné kategorie nebo jsou v procesu kategorizace.

Svůj souhlas s používáním souborů cookie můžete změnit níže.


Zabezpečení

Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá. www.babyknihy.cz využívá řadu bezpečnostních opatření, aby se zabránilo zneužití, ztrátě nebo změně informací, které jste nám poskytli. Protože však nemůžeme zaručit bezpečnost informací, které nám poskytnete, musíte k našim službám přistupovat na vlastní nebezpečí.

Společnost kiWision, s.r.o. neodpovídá za fungování webových stránek provozovaných třetími stranami ani za vaši interakci s nimi. Když opustíte tyto webové stránky, doporučujeme vám, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů jiných webových stránek, s nimiž jste v kontaktu, a zjistili jejich přiměřenost.


Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte následujícími způsoby:

Název: kiWision, s.r.o.

Adresa: KiWision, s.r.o: Budovatelská 25, 82108, Bratislava

E-mail: info.kiwision@gmail.com

Webové stránky: www.babyknihy.cz