Kdy je správný čas navštívit s dítětem logopeda?

V rubrice zaměřené na vývoj dětské řeči odpovídá logopedka Lea Krčmáriková na nejčastější dotazy rodičů. Dnes zjistíte, kdy jít s dítětem k logopedovi.

Toto je nejčastější otázka rodičů, kterou dostávám. Je už třeba jít k logopedovi? Máme ještě čas? Je v pořádku, pokud takto mluví ve svém věku?
 
Na tyto otázky však neexistuje univerzální odpověď. Zlatým pravidlem však je, že má-li rodič dítěte jakoukoli obavu o vývoj řeči svého dítěte, je na místě navštívit logopeda. Tehdy se není třeba ptát přátel či rodiny, co si o tom myslí. Rodiče umí poměrně citlivě odhadnout, zda je vývoj řeči u dítěte v pořádku.
 
Nicméně existují určité mezníky, které by měly být jakýmsi vodítkem pro rodiče, aby se uměli lépe zorientovat ve vývoji řeči. Logopeda lze vyhledat při jakémkoli problému s komunikací, hlasem dítěte, dokonce i při problémech s polykáním.Nejčastěji se logopedická ambulance navštěvuje pro:

 

Opožděný vývoj řeči

Když vývoj řeči zaostává vzhledem k věku dítěte a pokud dvouleté dítě nereaguje na jméno, nerozumí základním instrukcím od rodiče (pojď sem, podej mi...), nekomunikuje alespoň jednoslovnými promluvami a nezačíná tvořit dvouslovné promluvy (auto dej), nežádá rodiče o podání předmětu nebo hračky.
 

Narušený vývoj řeči

Pokud dítě ve čtyřech letech tvoří ještě krátké dysgramatické věty, nezačíná správně ohýbat slova a tvořit souvětí, nebo také máte-li pocit, že se neumí dostatečně dobře vyjádřit. Rovněž, pokud mu déle trvá, než pojmenuje předměty (vidíte, že přemýšlí, jak se daná věc nazývá) a pokud nerozumí delším a složitějším instrukcím od rodiče (Nejprve se vyzuj, odlož si botičky a pak si půjdeme umýt ručky.)


 

Narušená zvuková rovina řeči

Výslovnost hlásek se dítě učí postupně od lehčích po ty složitější. Pokud tříleté dítě často komolí delší slova a neumí je ani zopakovat, jeho řeč je nesrozumitelná, má již zafixovanou nesprávnou výslovnost některých hlásek - například velární (francouzské) R nebo interdentální (jazyk mezi zuby) sykavky, je načase navštívit logopeda.

Pokud dítě po čtvrtém roce neměkčí, nepoužívá hlásky Ď, Ť, Ň, Bě, Pě, Mě…, dále pokud jakékoli hlásky vyslovuje nesprávně (tzv. “šlape si na jazyk“, ráčkuje), pokud mezi čtvrtým a pátým rokem nezačne správně vyslovovat sykavky S, C, Z, nevyslovuje L, R, Č, Š, Ž a pokud po pátém roce nevyslovuje správně R, Ř - je třeba navštívit logopeda.

  

Zajíkávání

Pokud má dítě v řeči neplynulosti, které přetrvávají více než 6 měsíců, hovoří s viditelnou námahou, nebo si uvědomuje potíže s řečí a ty ho trápí, je nutná návštěva u logopeda.
 
Včasné odhalení problému je klíčové pro úspěšné řešení řečových a jazykových nedokonalostí. Proto, pokud máte jakékoli obavy o řeč vašeho dítěte, vždy je lepší vyhledat logopeda, který vám může poskytnout vodítko a případně navrhnout vhodnou intervenci.