Menu
Your Cart

Reklamace

Jaká záruční doba se na zboží vztahuje

Na zboží zakoupené v našem internetovém obchodě se vztahuje zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí zboží zákazníkem. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na nesprávné zacházení nebo skladování ze strany zákazníka.


Jaký je postup v případě reklamace


Reklamace je oprávněna když:

  • zboží nebylo doručeno
  • doručené zboží je poškozeno
  • doručené zboží je odlišné od toho, které jste si objednali
  • doručené zboží není kompletní (prosím, ujistěte se, že Vaše objednávka nebyla rozdělena do vícero objednávek kvůli nedostupnosti zboží na skladě).

 

Ve všech výše uvedených případech je potřebné, abyste nás kontaktovali do 48 hodin od převzetí zboží, jinak Vaše reklamace nemusí být uznána. Vaši reklamaci, prosím, oznamte prostřednictvím online reklamačního formuláře >>> TU (nebo na svém profilu na www.babyknihy.cz v části Moje objednávky) a my se všechna nemilá překvapení posnažíme vyřešit k Vaší spokojenosti :-), a to co nejrychleji.

 

Reklamace bude řešena následujícím způsobem:

1.    Reklamaci nám zákazník musí nahlásit prostřednictvím reklamačního formuláře >>> TU anebo ve svém profilu na www.babyknihy.cz v části „Moje objednávky“.

2.     Reklamované zboží zákazník pošle (zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškození spolu s kopií faktury, popisem závady a kopií potvrzení o doručení od doručovatele, na adresu: kiWision, s.r.o., Babyknihy, Hattalova 12/C, 83103, Bratislava (při zaslání je nutné uvést kontaktní tel. číslo 0948 061 500).

3.     Babyknihy mají lhůtu 30 dní ode dne uplatnění reklamace stanovenou zákonem na prozkoumání oprávněnosti reklamace a její uznání nebo neuznání.

4.     Při řešení reklamace se obvykle Babyknihy skontaktují se zákazníkem a dohodnou se na způsobu řešení reklamace (výměna zboží kus za kus, jiné zboží v dané ceně, vrácení peněz).

5.     Zákazník bude o výsledku reklamace informovaný bezprostředně po ukončení reklamačního konání, o čemž obdrží od Babyknihy potvrzení o vyřízení reklamace ve formě e-mailu.


Podrobnější informace k podmínkám reklamace najdete ve Všeobecných obchodních podmínkách (v části Záruční doba a reklamační řád) zveřejněných na naší stránce.


Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Zákazník, který je spotřebitelem, má právo v souladu se zákonem č. 102/2014 Z. z. odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. V případě že v rámci jedné objednávky bylo zboží dodáno odděleně, lhůta na odstoupení plyne okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední. Vrácení zboží po této lhůtě nebude uznáno.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím online formuláře >>> TU, který nám odešlete přes e-shop anebo na tento účel můžete využít vzorový formulář na odstoupení od smlouvy, který nám zašlete e-mailem.

Poté, co nás zákazník informoval o odstoupení od smlouvy, má zákazník povinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději ale do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy, zaslat nám nepoškozené zboží v nepoškozeném obalu spolu s veškerou dokumentací, která mu byla doručena se zbožím, především s kopií daňového dokladu a kopií ústřižku od doručovatele, a to na adresu:

kiWision, s.r.o. Babyknihy, Hattalova 12/C, 83103 Bratislava (při zaslání je nutné uvést kontaktní tel. číslo 0948 061 500)

Zboží nám neposílejte na dobírku, nepřevezmeme ho. Náklady spojené s vrácením zboží nese zákazník.

 

Vrácené zboží a odstoupení od smlouvy neakceptujeme a zboží bude na náklady zákazníka vrácené zpět v případě, že:

  • zboží má známky používání
  • zboží je mechanicky poškozené
  • zboží není v originálním balení
  • zboží bylo dodáno na speciální objednávku.

 

V případě, že za zboží zákazník již zaplatil, do 14 dní vrátíme peníze na zákazníkův bankovní účet nebo jiným způsobem, na kterém se Babyknihy se zákazníkem dohodli, ale ne dříve, než nám je zboží doručeno a překontrolováno.  

Další podmínky upravující oblast odstoupení od smlouvy jsou obsaženy ve Všeobecných obchodních podmínkách zveřejněných na naší stránce www.babyknihy.cz.