Takto působí na děti převlékání se za superhrdiny

V tomto článku se dozvíte, proč je oblékání kostýmů nejen zábavné, ale také velmi prospěšné pro rozvoj dětí. Zjistíte, jaké dovednosti a schopnosti si děti trénují při hraní rolí a jak si udělat z hry v kostýmech zvyk, který vám přinese radost a zábavu po celý rok, nejen během karnevalové sezóny.

Nošení kostýmů je jednou z nejoblíbenějších forem hry u dětí. Je to způsob, jak se můžou proměnit ve svou oblíbenou postavu, zvířátko, superhrdinu nebo dokonce něco úplně jiného. Je to příležitost k snění a rozvíjení představivosti. Věděli jste, že převlékání do kostýmů je nejen zábavné, ale také velmi prospěšné pro rozvoj dětí? Proto bychom tento typ hry neměli omezovat pouze na karnevalovou sezónu, ale podporovat ji po celý rok.

Přínosy hraní si v kostýmech

Převlékání do kostýmů nejenže podporuje rozvoj fyzických a kognitivních dovedností, ale také emocionální a sociální růst dětí. Je to pro ně příležitost ke zkoumání světa a sebe samých prostřednictvím zábavy a tvůrčího myšlení.

ROZVOJ PŘEDSTAVIVOSTI

Když si děti hrají v kostýmech, jejich představivost nezná mezí. Neexistují žádné hranice, kým nebo čím můžou být. Pouhé přehození pláště přes ramena je může přenést do světa fantazie, kde se vznášejí v oblacích nebo jdou na souboj s drakem. Takováto kreativní hra je už v raném dětství klíčem k tvůrčímu myšlení v dospělosti.


TRÉNINK ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Hra v přestrojení je pro děti výzvou k rozhodování. Například, kdo bude lékař, kdo bude pacient a proč se necítí dobře? Když se v jejich imaginárním světě objeví nový scénář, jsou nuceni najít řešení problémů, které scénář přinese.

ROZVOJ JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ

Když dítě ztvárňuje postavu, kterou hraje, účastní se dialogu, který mu umožňuje zdokonalovat jazykové dovednosti. Kromě procvičování struktury rozhovoru mu hra v kostýmech dává příležitost rozšířit si slovník o slova a fráze, které možná už slyšeli, ale běžně by je nepoužily.

PODPORA EMOCIONÁLNÍHO ROZVOJE

Děti jsou často konfrontovány s informacemi, kterým nerozumějí, a proto se cítí bezmocné. Prostřednictvím hry tyto obavy zpracovávají, což jim pomáhá porozumět smyslu světa a překonat pocit bezmocnosti. Jejich emocionálnímu rozvoji prospívá hra v kostýmech tím, že si tyto pocity zahrají a vyřeší je (např. strach z lékaře, problémy ve školce apod.).


UPLATŇOVÁNÍ EMPATIE

Vidět svět očima jiného člověka není pro děti přirozené. Je potřeba se to naučit a procvičovat. Když se dítě zapojuje do hraní rolí, může to pomoci zvýšit empatii, protože se jakoby ocitne v kůži někoho jiného. Taková hra pomáhá dětem porozumět úloze, kterou v našich životech hrají druzí lidé a to, jak se pocity druhých prolínají s jejich vlastními emocemi.

UČENÍ PROSTŘEDNICTVÍM NAPODOBŇOVÁNÍ

Děti se učí o světě prostřednictvím svého přirozeného instinktu napodobování. Začínají pozorováním dospělých kolem sebe, a potom napodobují to, co viděli. Prostřednictvím tohoto napodobování činností, pocitů a slov děti zkoumají život ostatních lidí a jsou schopné učit se a učit se dovednosti, které pouze viděly dělat někoho jiného.

TRÉNINK SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ S VRSTEVNÍKY

Zapojení se do hry s ostatními podporuje spolupráci a střídání se. Děti se učí vyjednávat, když se dohodnou na pravidlech a trajektorii svého příběhu. Učí se, jak dávat a brát a rozvíjejí svůj zájem o ostatní.


Jak podporovat hraní v kostýmech po celý rok

Jako rodiče můžeme podporovat hraní v kostýmech tak, aby bylo zábavné a poučné po celý rok. Zde jsou některé jednoduché způsoby, jak toho dosáhnout:

1. Vytvořte prostor na hraní: Zřekněte se starostí o pořádek a vytvořte koš s různými kostýmy a doplňky v dětském pokoji. Tím motivujete děti, aby si vybíraly kostýmy a hrály si s nimi každý den.

2. Noste kostýmy mimo dům: Povzbuzujte děti, aby si oblékaly kostýmy i při běžných aktivitách, jako je nákup nebo výlet do parku. Tímto způsobem se hra stane součástí jejich každodenního života.

3. Zaznamenejte chvíle v kostýmech: Zachyťte tyto kreativní okamžiky pomocí fotografií a videí. Vytvořte si dlouhotrvající vzpomínky a možná i rodinné album plné veselých kostýmů a úsměvů.