Znáte největší mýty o autismu?

Povědomí o poruchách autistického spektra se v naší společnosti stále pojí se spoustou stereotypů a mýtů. Speciální pedagožka Kateřina Herbríková ty největší mýty vyvrátila na následujících řádcích.

Minulý měsíc jsme si připomněli světový den povědomí o autismu. S touto diagnózou se nám ale stále pojí i množství mýtů. Pojďme si tedy říci, co autismus je a co není.

1. Autismus je nemoc

Často si lidé myslí, že autismus je nemoc a můžeme jej tedy pomocí léků vyléčit. Není tomu tak. Je to neurovývojová porucha, která se nejčastěji projevuje obtížemi v sociální oblasti, komunikaci a hře. Pro dětičky s poruchou autistického spektra proto potřebujeme zejména kvalitní terapii, nikoli léky. A v neposlední řadě to není nemoc, kterou vás může někdo nakazit.

2. Autismus způsobuje očkování

Jedná se asi o nejčastější a zároveň nejkontroverznější mýtus. Díky vědcům, kteří to zkoumali, už však dnes můžeme říci, že příčinou vzniku není očkování. V roce 1990 obletěla svět studie, která tvrdila, že právě vakcíny jsou zodpovědné za tuto poruchu. Avšak později se zjistilo, že studie nebyla založená na vědeckém podkladu a jejímu autorovi byly odebrány lékařské licence. Možná jste i vy slyšeli něco jako "ale mé kamarádky kamarádce se to stalo". Ale je to spíše tím, že načasování očkování touto vakcínou je v podobné době, kdy si rodič začne všímat prvních příznaků.


3. Lidí s autismem přibývá stále více

Toto je také poměrně častý mýtus a ne jen u autismu, ale máme pocit, že lidí s nějakou diagnózou je kolem nás stále více. Dá se to ovšem poměrně snadno vysvětlit a to tím, že jakmile zlepšíme diagnostiku, podaří se nám více lidí diagnostikovat. Což je velmi dobré, protože čím dříve jim začneme pomáhat, tím kvalitnější život budou moci mít.

4. Autismus mají pouze děti

Jeden z častých mýtů je, že autismus se vyskytuje pouze u dětí a ty z toho vyrostou. Prosím, neříkejme rodičům dětí s PAS, že z toho děti vyrostou. Autismus v každé fázi života vypadá jinak, proto jim buďme nápomocní pořád. Určitě se však při správné terapii některé projevy mohou zlepšit, proto můžeme mít pocit, že "dítě z toho vyrostlo".

5. Lidé s autismem mají vysoké IQ a speciální talenty

Tento mýtus často způsobují různé filmy. Avšak lidé na spektru mívají stejně tak silné i slabé stránky, jako neurotypičtí jedinci. A totéž platí i o výši intelektu. Může mít intelekt v pásmu vysokého nadprůměru ale i podprůměru nebo mentálního znevýhodnění.


6. Děti na spektru neprojevují žádné emoce

Tento mýtus vzniká často proto, že své emoce mohou projevovat jinak. Určitě je však cítí. S čím však mohou mít potíže je, pochopit, jak se cítíme my.

7. Autismus způsobuje špatná výchova/ na vině jsou rodiče

Výzkumy nám jasně ukazují, že výchova není to, co autismus způsobuje. Naopak rodiče jsou právě ti, kteří svému dítěti na spektru nejlépe rozumějí a snaží se ho začlenit do společnosti, aby mělo co nejkvalitnější život.

A myslím si, že to je také náš úkol. Snažit se lidem na spektru, co nejlépe porozumět a být nápomocni jejich rodinám.
https://babyknihy.cz/index.php/search?search=abecedhttps://babyknihy.cz/index.php/search?search=abeced