Co vás čeká na první návštěvě u logopeda?

K čemu by se měl rodič a dítě připravit při první návštěvě logopedické ambulance? Co dítěti před první návštěvou sdělit? Kdy objednat dítě k logopedovi?

Návštěva logopedické ambulance může být pro některé děti stresující. Přestože není typické, aby logoped nosil „bílý plášť“ častokrát se logopedické ambulance nacházejí ve zdravotnických střediscích a dítěti se může návštěva logopeda spojit s návštěvou jiného doktora, která není vždy bezbolestná. Proto je velmi důležité, aby rodič dítěti vysvětlil, kdo je logoped, a co se na první návštěvě u logopedu bude dít. A co se tedy při první návštěvě u logopedu děje?


Na co se připravit

V první řadě se logoped mluví s rodičem a získává tak anamnestické údaje o dítěti. Dítě má zatím čas si prostředí prohlédnout, popřípadě si zahrát s nějakou hračkou.

Po získání informací o dítěti logoped zpravidla dítě vyšetří, nejčastěji tak, že dítě o tom ani neví. V rámci různých aktivit a her logoped zmapuje úrovně jazykových rovin, výslovnost, motoriku artikulačních orgánů a při předškolácích i úroveň fonologického uvědomování. Zároveň logoped navrhne terapeutický postup a rozhodne, na čem začnou spolu s rodičem a dítětem pracovat.

Trénujte i doma

Při logopedické terapii je spolupráce rodiče s logopedem nezbytná. Do ambulance se dítě dostane průměrně jednou za měsíc (bohužel dětí, které potřebují logopedickou intervenci, je opravdu hodně) a proto na konci každé návštěvy u logopeda rodič s dítětem dostanou úkoly, které mají doma do následující návštěvy trénovat.


Dítě nikdy nestrašte

Je dobré dítěti před první návštěvou říci, proč jdou k logopedovi a co tam dítě bude dělat, ujistit ho, že u logopedu není nic bolestivého a navnadit ho na to, že se tam určitě i zahraje.

Kdy je nejvyšší čas?

Kdy je správný čas navštívit logopeda je opravdu velmi individuální, pokud ovšem dítě nevyslovuje správně více hlásek určitě bych nečekala s první návštěvou logopeda až do předškolního ročníku. Předškolní ročník je přibližně 12 setkání u logopedu, pokud se nějaké setkání z nějakého důvodu ještě zruší tak méně a to opravdu nepostačí, pokud je hlásek více. Rovněž pokud se u dítěte bude řešit i jiná jazyková rovina nejen výslovnost, ale také gramatika, slovní zásoba, tak předškolní ročník je opravdu pozdní termín.

V tomto případě platí heslo: Raději dříve než později!